HESTER VIS   NEWS | BIOGRAPHY | TEXTS | LINKS | CONTACT

     https://galleryviewer.com/nl/galerie/57/josilda-da-conceicao-gallery/kunstenaars/491/hester-vis

2018-2019 Art Rotterdam https://galleryviewer.com/nl

2018 Exhibition, Josilda da Conceição Gallery, Amsterdam

2018 Group exhibition: Cut the Paper SBK Amsterdam          

2017 Expositie Josilda da Conceicao Gallery Amsterdam

2017 springproposition SBK Amsterdam

2017 HOE=HET NU ACEC Apeldoorn

2017 Nastywomen Amsterdam